Zabytki


Cerkiew p.w. Szymona Słupnika, grecko-katolicka, po 1946 roku zamieniona na kościół filialny rzymsko-katolicki – filia parafii w Strachocinie, od listopada 2013 samodzielna parafia. Pierwsza cerkiew w Kostarowcach wzmiankowana była w 1440 roku. Obecną zbudowano w 1872. Jest to świątynia drewniana, orientowana, konstrukcji zrębowej, oszalowana deskami w pionie, trójdzielna. Zakrystia od strony północnej z przedsionkiem od zachodu. Babiniec przechodzi w wieżę z przedsionkiem. Tęcza prostokątna o zaokrąglonych narożnikach. Dachy przebudowane w 1931r. Dach nad prezbiterium kalenicowy –wielopołaciowy, nad nawą i babińcem dwuspadowy. Nad prezbiterium, nawą i wieżą, ośmioboczne, pozorne wieżyczki sygnaturkowe o kopulastych hełmach. Wieża konstrukcji słupowej, oszalowana, obita blachą, wtopiona w dach babińca. We wnętrzu sufity z fasetami. Ikonostas współczesny cerkwi, architektoniczny, odrestaurowany w 1939 roku. Cerkiew rozbudowano w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego stulecia, inicjatorem rozbudowy był proboszcz ks. J. Niżnik.

Przy świątyni parawanowa dzwonnica wzniesiona w 1934 roku, z figurką Szymona Słupnika na szczycie.

Na przycerkiewnym cmentarzu nagrobek Jana Nepomucena wykonany przez rzeźbiarza z Brusna Starego.

Przy cerkwi stoi ponad siedemsetletni piękny dąb, niestety niekonserwowany obecnie jest w bardzo złym stanie.

Resztki parku krajobrazowego, położonego poniżej folwarku Słoneckich. Założony w dziewiętnastym wieku. W parku znajdują się trzy stawy, największy z wysepkami, stawy obecnie dzierżawione. Po dworze zachowały się jedynie: rządcówka, stajnie i spichlerz.

Przy dawnej alei dworskiej stoi krzyż metalowy z 1879 roku, według tradycji, został ustawiony na pamiątkę  chłopa, który zmarł po pobiciu przez tutejszego rządcę.

Trzy kapliczki murowane, wzniesione w dziewiętnastym stuleciu.

Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery