Kostarowce

KOSTAROWCE

Wieś na północny-zachód  od Sanoka, w powiecie i gminie Sanok. 
Sołtysem Kostarowiec jest Marian Chrząszcz.
Obecnie Kostarowce liczą około 800 mieszkańców. 
Powierzchnia wioski - x m2
Liczba budynków - 244
Najwyżej położony budynek mieszkalny - 342 m npm,
Najniżej położony budynek mieszkalny - 302 m npm.
Przez wioskę przepływa ciek o nazwie "Chodaczek", z którego zasilane są stawy znajdujące się w pozostałościach parku dworskiego.

W KOSTAROWCACH FUNKCJONUJE:

- Wiejski Dom Kultury,

- Szkoła Podstawowa im. Św. Andrzeja Boboli  http://www.spkostarowce.szkolnastrona.pl/,

- Ochotnicza Straż Pożarna, założona w 1905 roku,  

- Koło Gospodyń Wiejskich,

- Zespół Pieśniaczy "Zgoda"


Powered by dzs.pl & Hosting & Serwery